Водяне опалення Водяне опалення Водяне опалення заміського будинку Водяне опалення будинку Опалення заміського будинку Опалення будинку

Характеристики опалювальних приладів

Один з основних елементів систем водяного опалення - опалювальний прилад - призначений для теплопередачі від теплоносія в приміщення, що обігрівається

Для підтримки необхідної температури приміщення потрібно, щоб у кожний момент часу тепловтрати приміщення Qп покривалися тепловіддачею опалювального приладу Qпр і труб Qтp.

Схема тепловіддачі опалювального приладу Qпр і труб Qтр для відшкодування тепловтрат приміщення Qп і Qдоп при теплопередачі Qт з боку теплоносія води наведена на мал. 24.

Теплота Qт, подводимая теплоносієм для опалення даного приміщення, повинна бути більше тепловтрат Qп на величину додаткових тепловтрат Qдоп, викликуваних посиленим прогріванням будівельних конструкцій будинку

Qт = Qп + Qдоп

Опалювальний прилад характеризується площею нагрівальної поверхні Fпр, м2 необхідної тепловіддачі, що розраховується для забезпечення приладу

Опалювальні прилади по переважному способу тепловіддачі підрозділяються на радіаційні (стельові випромінювачі), конвективнорадиационные (прилади із гладкою зовнішньою поверхнею) і конвективные (конвектори з ребристою поверхнею).

При обігріві приміщень стельовими випромінювачами (мал. 25) нагрівання здійснюється головним чином за рахунок променистого теплообміну між опалювальними радіаторами (опалювальними панелями) і поверхнею будівельних конструкцій приміщення

Схема теплопередачі опалювального приладу, розташованого в зовнішнього огородження будинку

Рис. 24. Схема теплопередачі опалювального приладу,
розташованого в зовнішнього огородження будинку

Випромінювання від нагрітої панелі, потрапляючи на поверхню огороджень і предметів, частково поглинається, частково відбивається. При цьому виникає так зване вторинне випромінювання, що також зрештою поглинається предметами й огородженнями приміщення

Завдяки променистому теплообміну підвищується температура внутрішньої поверхні огороджень у порівнянні з температурою при конвективном опаленні, а температура поверхні внутрішніх огороджень у більшості випадків перевищує температуру повітря приміщення

Підвісна металева опалювальна панель

Рис. 25. Підвісна металева опалювальна панель
а - із плоским екраном; б - з екраном хвилеподібної форми;
1 - труби, що гріють; 2 - козирок; 3 - плоский екран; 4 - теплова ізоляція; 5 - хвилеподібний екран

При панельно-променистім опаленні завдяки підвищенню температури поверхонь у приміщенні створюється обстановка, сприятлива для людини. Відомо, що самопочуття людини значно поліпшується при підвищенні частки конвективного теплопереноса в загальній тепловіддачі його тіла й зменшенні випромінювання на холодні поверхні (радіаційного охолодження). Це саме й забезпечується при променистім опаленні, коли тепловіддача людини шляхом випромінювання зменшується внаслідок підвищення температури поверхні огороджень

При панельно-променистім опаленні можливе зниження проти звичайної (нормативної для конвективного опалення) температури повітря в приміщенні (у середньому на 1-3° С), у зв'язку із чим ще більш зростає конвективная тепловіддача людини. Це також сприяє поліпшенню самопочуття людину. Установлене, що у звичайних умовах гарне самопочуття людей забезпечується при температурі повітря в приміщенні 17,4° С при стеновых опалювальних панелях і при 19,3° С при конвективном опаленні. Звідси можливе скорочення витрати теплової енергії на опалення приміщень

Серед недоліків системи панельнолучистого опалення слід зазначити:

  • деякі додаткові збільшення тепловтрат через зовнішні огородження в тих місцях, де в них забиті елементи, що гріють;
  • необхідність спеціальної арматур для індивідуального регулювання тепловіддачі бетонних панелей;
  • значну теплову інерцію цих панелей

Приладами із гладкою зовнішньою поверхнею є радіатори секційні, радіатори панельні, гладкотрубные прилади

Прилади з ребристою нагрівальною поверхнею - конвектори, ребристі труби (мал. 26).

По матеріалу, з якого виготовляються опалювальні прилади, розрізняють металеві, комбіновані й неметалічні прилади. Металеві виконують в основному із сірого чавуну й стали (листової сталі й сталевих труб). Застосовують також мідні труби, листовий і литому алюміній і інші метали

У комбінованих приладах використовують теплопровідний матеріал (бетон, кераміку й т.п.), у який зашпаровують сталеві або чавунні елементи, що гріють (панельні радіатори) або оребренные металеві труби, поміщені в неметалічний (наприклад, азбестоцементний) кожух (конвектори).

До неметалічних приладів ставляться бетонні панельні радіатори із забитими пластмасовими або скляними трубами, або з порожнечами, а також керамічні, пластмасові й інші радіатори

По висоті усі опалювальні прилади підрозділяються на високі (висотою більш 650 мм), середні (більш 400 до 650 мм), низькі (більш 200 до 400 мм) і плінтусні ( до 200 мм).

По величині теплової інерції можна виділити прилади малої й великої інерції. Малоинерционные прилади мають невелику масу й уміщають невелика кількість води.
Такі прилади, виконані на основі металевих труб малого розтину (наприклад, конвектори), швидко змінюють тепловіддачу в приміщення при регулюванні кількості, що впускає в прилад теплоносія. Прилади, що мають більшу теплову інерцію - масивн, що вміщають значна кількість води (наприклад, бетонні або секційні радіатори), тепловіддачу змінюють повільно.

Для опалювальних приладів крім економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних і виробничо-монтажних вимог додаються ще тепло-технічні вимоги. Від приладу потрібна передача від теплоносія через одиницю площі в приміщення найбільшого теплового потоку. Для виконання цієї вимоги прилад повинен мати підвищене значення коефіцієнта тепловіддачі кпр у порівнянні зі значенням одного з типів секційних радіаторів, який прийнятий за еталон (радіатор чавунний типу Н-136).

Схеми опалювальних приладів різних видів (поперечний розріз)

Рис. 26. Схеми опалювальних приладів різних видів (поперечний розріз)
а - радіатор секційний; б - радіатор сталевої панельний; в - гладкотрубный прилад із трьох труб; г - конвектор з кожухом; д - прилад із двох ребристих труб;
1 - канал для теплоносія; 2 - пластина; 3 - ребро

Rambler's Top100
 
s