Водяне опалення Водяне опалення Водяне опалення заміського будинку Водяне опалення будинку Опалення заміського будинку Опалення будинку

Опалювальне встаткування: теплогенератори й казани

Вибір типу джерела теплоти залежить від виду палива, його номінальної теплопродуктивності, яка повинна бути більше розрахункових тепловтрат будинку на 15-20%, функціонального призначення

конструкції, Що Обгороджують, найбільш сучасних малоповерхових будинків при високому термічному опорі мають досить низьку теплопоглинальну здатність, внаслідок чого вони характеризуються малою теплотривкістю, а тепловий режим у них підданий коливанням при впливі змінних метеорологічних факторів і нестабільній подачі теплоти. Відзначена особливість визначає доцільність застосування квартирних теплогенераторів з топленнями тривалого й затяжного горіння або застосування системи опалення з великий тепловий акумуляцією

Для децентралізованого теплопостачання найбільш перспективні двухфункциональные теплогенератори, що забезпечують одночасне опалення й гаряче водопостачання з топленнями тривалого горіння при роботі на твердім паливі

При використанні твердого палива для квартирних теплогенераторів доцільно застосовувати сортовані кам'яні вугілля, вугільні брикети, враховуючи, що більшість казанів і апаратів не пристосовані для спалювання низькосортного палива

Верхня межа розміру фракцій вугілля щоб уникнути кратного горіння не повинен перевищувати 50 мм, а нижній у зв'язку з обмеженістю тяги й відсутністю примусового дуття - 13 мм.

У якості рідкого палива може застосовуватися паливо грубне побутове (ТПБ) або освітлювальний гас

У цей час на ринку представлена широка номенклатура квартирних теплогенераторів на твердім, газоподібнім і рідкім паливі. Більша їхня частина має у своїй конструкції водяний контур і призначена для використання у водяній системі опалення

З урахуванням питомої ваги твердого палива в паливному балансі ( понад 80%) найбільший інтерес для споживача представляють твердопаливні квартирні казани

Відвід газів із квартирних теплогенераторів здійснюється через димар висотою 5-7 м. Тяга, створювана такий трубою, невелика, і щоб дим з топлення не вибивало в приміщення, газовий опір теплогенераторів повинне бути мінімальним

Квартирні теплогенератори повинні мати також найменший гідравлічний опір, тому що загальний циркуляційний тиск у системі досить незначно. Для збільшення цього тиску доцільно низьке розташування теплогенератора, однак найчастіше таке рішення в умовах одноповерхової будови найчастіше неприйнятно. При звичайнім розміщенні теплогенератора на підлозі для зниження центру нагрівання й збільшення гідравлічного напору бажане, щоб теплогенератор був мінімальної висоти, а поверхні нагрівання розташовувалися можливо нижче.

Витрати на паливо становлять основну частину експлуатаційних витрат, тому КПД казана повинен бути досить високим

Найпоширеніші чавунні або сталеві водогрійні казани, використовувані самостійно або разом з побутовими плитами для варіння їжі. Чавунні казани мають більші переваги - вони довговічні й дешеві при масовім виробництві. Крім того, їх набирають із окремих секцій, тому зміною числа секцій можна підібрати їх будь-яку продуктивність. Ремонт казанів звичайно зводиться до заміни прогорілої секції на нову. Термін служби чавунних казанів становить близько 20 років, у той час як інших - 10-15 років. Строк експлуатації від капітального ремонту до ремонту не менш 2000 годин, інших конструкцій - не менш 8000 годинника

Слід помітити, що всі малометражні казани мають невеликі конвективные поверхні теплообміну й внаслідок цього високу температуру газів, що відходять (250400 С), що викликає зниження їх КПД. Якщо казан приєднати до димаря через опалювальний щиток, але можна суттєво знизити температуру газів, що відходять, і збільшити КПД. При розпалюванні казана, коли погіршується тяга, відкривають заслінку прямого ходу й гази направляються в димар

Так само надходять, коли починають опалювальний сезон. При тязі, що встановився, заслінка прямого ходу закривається й гази направляються в опалювальний щиток

Для найпоширенішого палива - кам'яного вугілля - найчастіше використовують чавунні казани марок КЧММ, КЧММ-2, КЧМ-1, КЧМ-2, КЧМ-3. Зовні вони обшиті кожухом з листової сталі. Між кожухом і чавунними секціями покладена теплоізоляція з листового азбесту

Казан КЧММ (мал. 9) складається із трьох секцій, причому вся необхідна гарнітура розміщена на крайніх секціях. Колосникові ґрати виконані частково охолоджуваної й має шурувальне обладнання. Газовий тракт казана обладнаний газоходом прямого ходу, що дозволяють при розпалюванні направляти гази, крім теплообмінних поверхонь, відразу в димар (табл. 2).

Таблиця 2

Технічна характеристика казана КЧММ

Площа поверхні нагрівання казана, м2

1,05

Теплопродуктивність:

кВт

11,5

ккал/год

10 000

КПД, не нижче ( при спалюванні антрациту марки АТ), %

75

Площа колосникових ґрат, м2

0,0525

Топковий обсяг, м3

0,023

Габарити, м:

довжина

0,39

висота

0,86

ширина

0,375

Місткість казана, л

9,5

Маса секцій на 1000 Вт, кг

12,5

Розрідження, необхідне для роботи, Па

1113

Казан КЧММ-2 (мал. 10) набирається з передньої, задньої й проміжних секцій, число яких становить від двох до чотирьох. Колосникові ґрати утворені неохолоджуваними елементами, що чергуються охолоджуваними й (табл. 3).

Казан КЧМ-1 (мал. 11) відрізняється від казана КЧМчМ2 в основному більшою кількістю секцій (табл. 4).

У казані КЧМ-2 (мал. 12) число середніх секцій міняється від 2 до 8. Передня секція має отвори для завантаження палива, шурування палаючого шару й вивантаження золи. Бічні стінки й верх казана ізольовані листовим азбестом і кожухом з листової сталі (табл. 5).
Для поліпшення теплотехнічних властивостей газоходи постачені подовжувачами потоку димових газів, що полягають із чавунних вставок із внутрішніми ребрами й розпірок. При установці вставок ребра попадають у межсекционные щілини казана й кріпляться за допомогою стрижнів. Розпірки з отворами для проходу газів розміщають у топковому просторі між вставками. Піднімаючись нагору, гази вдаряються в розпірку, частково проходячи через отвори, і попадають у зазори, утворені вставками й секціями казана, тим самим поліпшуючи теплопередачу від продуктів згоряння кводе.

Рис. 9. Чавунний секційний водогрійний казан КЧММ
а - вид попереду; б - розріз; в - вид з боку задньої стінки


Рис. 10. Чавунний секційний водогрійний казан КЧММ-2
а - поздовжній розріз; б - поперечний розріз

Таблиця 3.

Технічна характеристика казана КЧММ-2

 

Площа поверхні нагрівання, м2

0,9

1,17

1,44

Теплопродуктивність, Вт

10500

14000

17500

КПД при спалюванні вугілля марки АТ, %

не менш 75

Число секцій

4

5

6

Місткість казана, л

16,7

19,7

22,7

Площа колосникових ґрат, м2

0,048

0,064

0,08

Габарити казана, мм:

 

довжина

590

670

750

ширина

450

450

450

висота

680

680

680

Рис. 12. Чавунний секційний водогрійний казан КЧМ-2

1 - тягопрерыватель; 2 - пальник; 3 - вхід зворотної води; 4, 5 - електромагнітний і соленоїдний вентилі; 6 - підведення газу; 7 - ніпель; 8 - електропроводка; 9 - вхід газу; 10 - вхід гарячої води; 11 – трансформатор опалення із природньою й примусовою циркуляцією при гідростатичному тиску до 0,3 МПа (Зкгс/з м2) і температурі теплоносія до 95° З.

Топлення казанів "Жаркий" пристосовані для тривалого й ефективного спалювання палива. У топленні казана за рахунок додаткових ребер на вертикальних трубах секцій утворені не заповнювані паливом обвідні растопочные канали, що дозволяють знизити аеродинамічний опір, робити разове завантаження палива в повному обсязі, збільшити час роботи казана без обслуговування 

Таблиця 6. 

Технічна характеристика казана "Жаркий-2"

Показник

Кількість секцій

3

4

5

6

7

8

9

Номінальна потужність, кВт

16,5

23

29,5

36

42,5

49

55,5

Питома матеріалоємність, кг/кВт

13,8

12,1

10,8

10,6

10,1

9,8

9,6

Габарити, мм

390х

500х

610х

720х

830х

940х

1050х

500х

500х

500х

500х

500х

500х

500х

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1065

Маса, кг

232

283

333

385

433

485

535

Замкнений зольний простір, утворене ребрами секцій, забезпечує газощільність казана, необхідну для регулювання подачі первинного повітря

Подача первинного повітря в зону горіння регулюється відкриттям кришки воздухозаборника на необхідний кут. Тривалість робочого циклу в режимі тривалого горіння казана:

  • на антрациті й кам'яних вугіллях з виходом летучих речовин до 17%, зольністю до 20%, вологістю до 13% становить не менш 12 годин;
  • на кам'яному й буром вугіллях з виходом летучих речовин до 50%, зольністю до 20%, вологістю до 13% становить не менш 8 годинника

Казани типу "Жаркий" можуть бути переустатковані для спалювання природного газу. Переклад казана для роботи на газі, установка автоматики безпеки й пуск в експлуатацію проводяться місцевими производственноэксплуатационными конторами газового господарства


Рис. 13. Водогрійний казан типу КЧМ2М "Жаркий-2"

1 - пакет секцій; 2 - ґрати; 3 - стінка права; 4 - ручка; 5 - воздухозаборник; 6 - ящик зольниковый; 7 - дверка нижня; 8 - стінка ліва; 9 - дверка верхня; 10 - кришка; 11 - відвід; 12 - патрубок газоходу

наступна >>

Rambler's Top100