Водное отопление Водное отопление Водное отопление загородного дома Водное отопление дома Отопление загородного дома Отопление дома

Система водяного опалення
с природньою циркуляцією теплоносія

Принципова схема системи водяного опалення із природньою циркуляцією теплоносія показана на мал. 1. Вода від казана до приладів теплообмінника й назад рухається під дією гідростатичного напору, що виникає завдяки різній щільності охолодженої й нагрітої рідини (теплоносія).

Системи водяного опалення із природньою циркуляцією (верхнє розведення)

Рис. 1а. Системи водяного опалення із природньою циркуляцією (верхнє розведення)
1 - казан; 2 - головний стояк; 3 - розводяща лінія; 4 - гарячі стояки;
5 - зворотні стояки; 6 - зворотна лінія; 7 - розширювальний бак; 8 - сигнальна лінія

Яка ж сила змушує воду циркулювати в системі, тобто рухатися по трубах з казана в нагрівальні прилади й назад у казан? Ця сила виникає при нагріванні води в казані й охолодженні її в нагрівальних приладах. Вода, нагріта в казані 1, як більш легка, піднімається по головному стоякові, що подає, 2 нагору.
Зі стояка вона надходить у розводящі магістральні трубопроводи 3, а з них через стояки, що подають, 4 - у нагрівальні прилади. Тут вода остигає й тому стає більш важкою. Наприклад, щільність води при 40° С становить 992,24 кг/м3, при 70° С - 977,8 кг/м3, при 95° С - 961,9 кг/м3. Охолоджена вода через зворотні стояки 5 і зворотну лінію 6 опускається вниз і своєю вагою витісняє нагріту воду з казана нагору - у головний стояк, що подає.

Системи водяного опалення із природньою циркуляцією (нижнє розведення)

Рис. 1б. Системи водяного опалення із природньою циркуляцією (нижнє розведення)
1 - казан; 2 - повітряна лінія; 3 - розводяща лінія; 4 - гарячі стояки;
5 - зворотні стояки; 6 - зворотна лінія; 7 - розширювальний бак; 8 - сигнальна лінія

Описаний процес безупинно повторюється і в результаті відбувається постійна циркуляція води в системі. Сила циркуляції, або, як прийнято говорити, циркуляційний тиск, залежить від різниці ваг стовпа гарячої й стовпа охолодженої (зворотної) води, отже, вона залежить від різниці температур гарячої й зворотної води

Крім того, циркуляційний тиск обумовлюється ще висотою розташування нагрівального приладу над казаном: чим вище розташований прилад, тим більше для нього циркуляційний тиск

Це можна довести в такий спосіб. У системах водяного опалення найбільша температура гарячої води звичайно рівна 95° С, а охолодженої - 70° С. Якщо зневажити охолодженням води в трубах, то можна вважати, що в нагрівальний прилад вода надходить із температурою 95° С, а йде з нього з температурою 70° С. При цьому умові визначимо спочатку для верхнього, а потім для нижнього нагрівального приладу циркуляційний тиск, під впливом якого відбувається через них рух води

Проведемо на мал. 1а пунктирні горизонтальні лінії через центри нагрівальних приладів і казана. Допустимо, що ці лінії є границею між водою з температурою 95° С и водою з температурою 70° С. Очевидно, що на ділянці БВГДЛ температура води буде однакова й рівна 95° С, отже, тут не може виникнути сила, яка змусила б воду циркулювати.
Однакова й рівна 70° С температура на ділянці АКИЗ, тому й отут не може бути створена необхідна сила. Залишається розглянути інші дві ділянки - АВ і ЕЗ. На ділянці АВ температура води рівна 95° С, а на ділянці ЕЗ вона становить 70° С. При такому співвідношенні температур у наявності необхідна умова для виникнення циркуляційного тиску внаслідок різниці ваг води на ділянці ЕЗ і АВ і створюється циркуляція в кільці АБВГДЛЕЖЗИК. Сказане ставиться до верхнього нагрівального приладу

следущая сторінка >>

Rambler's Top100